Lucrați de la serio turin home.

lucrați de la serio turin home

Intr'o calatorie la Cluj, d.

Bianu a gasit, in Biblioteca Museului Ardelean din acest oras, Inca un numar de scrisorT si acte romnesti saa privitoare la istoria Rominilor 1 Ca sl acelea pe care le-am tiparit, dupa originalele afiatoare -in Arch.

Statului din Budapesta, in volumul IV al acestei colectil, ca si altele pe care d.

Intrebati de Magdalena.

Hasdea le-a dat dupd originalele ce se pastraa in Biblioteca Batthyani din Alba-Iulia si care astazi nu se mai pot gsi acolo, ele faceaa parte din vechea Archiva a principilor ArdealuluT, care n'a fost bine conservata de noua stapinire germana si s'a imprastiat deci in toate partile.

Ni mai pastreazd oare viitorul norocul tine astfel de descoperiri, se vor mar gsi prin vre-un colt ardelean rdvase de-ale Domnilor i boierilor nostri catre cCraiulmai puternic, de peste munti, carti pentru trecerea solilor purtind pecetea mica, a Moldovei saa a Terli-Romanesti, off chiar, lucrați de la serio turin home in imprejurarea de ;rata, ramasite scrise ale scurtei stapiniri in Ardeal a ha Mihal Viteazul?

Brat fano ogre Lord Ellenborough 9 concept. Selon toute probabilite, apres demain, lundi, vous aurez A examiner dans la Chambre des Lords la politique suivie par le gouvernement de Sa Majeste Britannique dans la presente crise europeenne ; daignez donc m'accorder la permission d'appeler en peu de lignes votre bienveillante attention sur le Principautes Danubiennes, mon pays, et de vous prier de leur consacrer quelques mots lundi prochain si vous jugez le moment opportun.

Cind se gasesc, astfel de scrise sint prea insemnate ca s stea netiparite, in colectia de fotografii saa de cpil ale unei biblioteci. Intrebuintez decT frumoasele reproduced foto. Inca de la 17 ale lunii, ei se adunaserd al alcAtuisera oastea de fugari, care nu putea fi lesne opritd in loc.

Aceasta o vazura dregatorii don:mead in ziva de 19 : ei bard puaT pe fuga ai rdsculatif trecurd plainly indreptindu-se spre Hateg 1.

lucrați de la serio turin home

ET staturd citva timp ai in oastea ha Rlcdczy, principele Ardealului, care se lupta pe atunci cu Imperialif, ai Cronica Terif spune cd Mate!

Un amAnuntit po- vestitor ardelean din aceastd vreme, Kraus, arata cd pribegif ad locuit mai mutlA vreme in Hateg chiar, al in Sighi1 Cf. Cronica Terii, in Illogazinul istork, IV, p. Neavind bani, ei fagacluira insemnata sumg de 2. Leon-Vocil nu era bucuros de rAzboiti, nict de thiguiri la PoartA, pe care, de o potrivA, i le pregatiati acesti dumani fr astimpr. El voi s stea la invoiall cu dinsii. In Fontes mum austriacarum, Seriptores ; 1, p.

Bine ați venit la Scribd!

I Studir fi dot. Studit fi dot. Pe atunci era obiceiul c marl hotariri politice se luau la serbarile casnice ale Domnului.

Totusi, el nu inceta cu staruintile pe linga dinsii. Iorga, Socotelile.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Brafovulur, la acest all 1 In An. Studir fi dot. Uranescu Cf. Studir fi dec. In fruntea uneT midi ostiri venia Mate pe valea ingusth a Jiiului, pe care Leon n'avuse grija sa o pazeasca. Ostenif saf erati culesT din partile HateguluT si Fluniedoaref, vechf Tinuturf de Rominf raz- boinid, cari se vor fi lasat ispititf fara greutate a purta razboiti pentru un Domn romin impotriva i Grecilor,1.

Rosif din Banat, stenif scutitT de bir cari luptaa in dulame rosii, primira cu bucurie pe navalitori si-rincunjurard, gata de lupt.

lucrați de la serio turin home

Acesta din urrad era mina dreapta a Domnului : Romin, dar stiind greceste, in care limba era si deprins sa se iscaleasca, el isl incepuse cariera supt Radu Mihnea, care-1 puse in fruntea ostif ce trimese in Ungaria impotriva Imperialilor la Aicf el se dovedi grafi razboiniccu toat innaltimea si chi- posia sa de strasnic ostas.

Totusi el fu pastrat si de Radu si de fiul acestuia, Alexandru Coconul, si chiar de Domnul 1 Alemoriile lur Keminy o traducere pariiali romAneasci a dat-o Neagoe Popea, Bucureti, ; v. Studit f i doe. El se infAtisa astfel ca marele om de oaste al Terii-Romanesti 1.

Încărcat de

Mihu porni deci cu strjile lui Leon impotriva boierilor rAsculati, cari se coboriati pe Oh ; el iesi sl li taie vadul, dar fu invins la satul Ungureni, in judetul RomanatT, asa de tare, cit de abia scapl si el. ApoI el iesi inaintea pribegilor, cari veniau pe supt muscele, panA la satul Prisicenh, zisi astAzi Prisicenii-domnesti, in Ilfov, pe valea Sabarului.

I se pAru ins c n'ar avea nid in acest loc sortI de biruinta. Locul era atunci afard din Bucuresti: de o parte, stdpinia 1 V. Sludir ,ri doc. IV, p. A bupra ctitoriei lul Dan Vistierul la Marcua, v. InscriNiile mele, pp. Constantin Cipitanul explia grefit p.

D. Bratianu Scrisori

In Leon-Vocli vorbqte chlkorului suedes Paul Strassburgh despro aceast lupti, ariitInd cu mina, la primblare, i locul unde ea se petrecuse : De subditorum perversitate et malitia pronisque ad seditionem animis graviter conquerebatur, et non ha pridem iusto a se praelio superatos rebellium praecipuos monebat, ea ipsa via qua progrediebamur, tuxta urbem Bukarest, locum pugnae, caesorum tumulos et erectas in victoriae signum cruces manu sua ostendenss.

Szilgyi, Georg Rdkbczy I. Lupta se dadu intr'o zi de Marti', la 23 August dupa stilul vechiti, intr'o calda, toropitoare zi din toiul verif. Dom- nul birui, cum nu se astepta singur.

lucrați de la serio turin home

Patruzed de e Unguri, mersera la Poarta ca sa arate Turcilor ce viteaz e beiul de la Lucrați de la serio turin home. Preda, fiul lui David din Brincoveni, frate al luf Matef, si Radu de la Desa, care, tot sfatuind pe pribegi, rAmasese in mijlocul lor, 4T rascumpararA cu banf m. Acestia erati Mate!

lucrați de la serio turin home

Dar nu se gasi mijlocul de a patrunde de-asupra stincif.

Similarmateriale