Platformă de instruire a opțiunilor. e-Learning: învățare permanentă

platformă de instruire a opțiunilor

Editorial e-Learning: învățare permanentă E-Learning este sistemul informațional de platformă ce oferă persoanelor fizice și juridice de drept public și privat un mecanism eficient, fiabil și modern de instruire a angajaților prin crearea, dezvoltarea și punerea la dispoziție online a resurselor de instruire, precum și acordarea accesului angajaților la informațiile destinate dezvoltării profesionale a acestora.

Obiectivele stabilite pentru platformă sunt diversificarea opțiunilor și sporirea accesului la procesul de dezvoltare profesională a angajaților administrației publice și digitizarea și automatizarea procesului de dezvoltare profesională și certificare, iar printre sarcinile realizate vor fi realizate de e-Learning sunt indicate crearea și plasarea pe platformă a resurselor de instruire și acordarea accesului utilizatorilor la acestea, dar și posibilitatea de eliberare a certificatelor și altor acte confirmative privind absolvirea cursurilor.

platformă de instruire a opțiunilor

Ca rezultat al implementării proiectului sunt preconizate diminuarea costurilor pentru dezvoltarea profesională a funcționarilor publici, interacțiunea interinstituțională între APC,  adaptarea angajaților la cerințele postului prin instruire în regim individual, dar și estimarea datelor cu privire la nivelul de pregătire a angajaților.

Documentul poate fi examinat aici.

platformă de instruire a opțiunilor

Similarmateriale