Urmează instruire cu privire la opțiuni.

Foto: moldpres.

urmează instruire cu privire la opțiuni

Potrivit documentului aprobat astăzi de către Guvern, vor fi ţinute 13 cursuri de instruire pentru 44 grupuri de funcţionari, dintre care 30 vor fi formate din angajaţi în cadrul autorităţilor publice centrale. Programul de instruire a funcţionarilor publici pentru anii prevede următoarele cursuri de instruire: leadership în administraţia publică, management organizaţional, elaborarea şi evaluarea politicilor publice, planificarea strategică şi operaţională, managementul conflictelor şi gestionarea stresului; integrarea profesională în funcţia publică; managementul serviciilor publice; etica şi integritatea funcţionarului public, elaborarea şi coordonarea politicilor, planificare strategică şi operaţională.

urmează instruire cu privire la opțiuni

De asemenea, la solicitarea autorităţilor publice au fost incluse programe pentru membrii comisiilor de concurs privind recrutarea şi selectarea personalului. La elaborarea şi realizarea cursurilor de instruire urmează a fi antrenaţi, pe lângă cadrele didactice ale AAP, şi specialişti din cadrul autorităţilor publice, astfel fiind asigurată corespunderea cadrului normativ, necesităţilor practice şi relevanţei tematicilor.

Ați depistat o greșeală?

urmează instruire cu privire la opțiuni

Evidențiați cuvântul și apăsați ctrl.

Similarmateriale