Ceea ce confirmă venitul suplimentar

Sistemul de declarare și plată a impozitului pe venit - KPMG Romania

ceea ce confirmă venitul suplimentar

Prin intermediul documentului, contribuabilii trebuie să declare veniturile extrasalariale obținute în și pe cele estimate pentruîn vederea plății impozitelor și contribuțiilor aferente la stat. Pentru depunerea online a declarației și plata anticipată a taxelor sunt prevăzute și anumite reduceri, așa cum voi detalia în cele ce urmează.

ceea ce confirmă venitul suplimentar

Declarația poate ceea ce confirmă venitul suplimentar transmisă anul acesta în format hârtie, direct la registratura unității fiscale în a cărei rază teritorială își au domiciliul contribuabilii, sau prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu mențiunea că data depunerii documentului în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau cea a depunerii la poștă, după caz.

Suplimentar, există varianta depunerii electronice care din va fi obligatoriefie prin Spațiul Privat Virtual, serviciu gratuit, pus la dispoziția contribuabililor pe portalul ANAF, fie cu semnătura electronică, pe site-ul e-guvernare.

Constituie venituri din profesii liberale veniturile obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective.

Declarația unică cuprinde mai multe părți ce trebuie completate, în funcție de situație, astfel: - Venituri realizate în anul din România și din străinătate; - Venituri estimate pentru anul ; - Detalii cu privire la asigurarea pentru plată contribuției la pensie CAS pentru anul ; - Detalii cu privire la asigurarea pentru plată contribuției la sănătate CASS pentru anul Concret, până pe 31 iulieau obligația să depună declarația unică persoanele fizice rezidente în România care: Au realizat în anul venituri: din România, din următoarele activități: - activități independente sunt exceptați cei care au aplicat norme de venit în anulmai puțin cei care au depus declarația privind norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate.

De asemenea, sunt exceptați și cei pentru care impozitul a fost reținut la sursă — de ex.

ceea ce confirmă venitul suplimentar

Declarația se completează cu veniturile efectiv realizate în anul din sursele menționate mai sus. Declarația se completează cu veniturile estimate a fi realizate în anul din sursele menționate mai sus sau, după caz, cu normele de venit aprobate pentru activitățile repective.

ceea ce confirmă venitul suplimentar

Nu se estimează veniturile din străinătate, acestea fiind declarate în declarația unică ce va fi depusă în anul pentru venitul efectiv realizat în anul Prin venituri din străinătate se înțeleg acele venituri care sunt din activități efectiv prestate în străinătate. Dacă activitatea se realizează din România și plătitorul este un nerezident, atunci veniturile se consideră ca fiind din România și trebuie estimate în declarația unică ce trebuie depusă în această lună.

ceea ce confirmă venitul suplimentar

Atenție, suma asigurată nu poate fi mai mică decât salariul minim pe economie adică 1. Și în acest caz, venitul minim asigurat nu poate fi mai mic de 1.

Similarmateriale